Zakres usług:

* pomiary sytuacyjno – wysokościowe,
* sporządzanie map dla celów projektowych,
* geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne,
* tyczenie obiektów budowlanych,
* rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
* regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych