Zakres usług

- pomiary sytuacyjno – wysokościowe,
- sporządzanie map dla celów projektowych,
- geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne,
- tyczenie obiektów budowlanych,
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
- regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych

GEO-POMIAR
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
tel. 515 365 254
inż. Łukasz Waz, biuro@geo-pomiar.net.pl