Linki:

 http://www.gugik.gov.pl/ - Główny Urząd Geodezji i Kartografii

http://www.geoportal.gov.pl/ - Zbiór map ewidencji gruntów i budynków

 https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do - Elektroniczna księga wieczysta      

http://isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych